Registrace


Podmínky registrace

 1. Registrace profilu je nutnou podmínkou pro účast v diskuzi. Bez registrace nemáte právo účastnit se diskuze ani komentovat reportáže.
 2. V registraci uveďte své pravé jméno a příjmení. Registrací souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních údajů na dobu nezbytně nutnou. Tyto údaje jsou pouze kontrolní a nebudou v souladu se zákonem poskytnuty třetím osobám. Slouží pouze k identifikaci osob správci této webové stránky.
 3. Registrací souhlasíte s právem moderátora odstranit nežádoucí příspěvky, v případě hrubého porušení podmínek i celý profil.
 4. Na tomto webu je možné vkládat pouze komentáře, které související s tématy reportáží nebo přímo s tímto webem. Jakékoliv komentáře, které nesouvisejí s webem nebo tématem publikovaných reportáží, mohou být smazány administrátorem stránky.
 5. Jsem si vědom, že tato návštěvní kniha není návštěvní knihou radnice MČ části Praha 19 a budu zde vkládat komentáře týkající se internetové televize Kbely TV. Pro komunikaci s radnicí MČ Praha 19 je určena návštěvní kniha na webu MČ Prahy 19.
 6. Zavazuji se dodržovat kodex diskutéra Kbely.tv

Kodex diskutéra Kbely.tv
Nebudu publikovat nežádoucí příspěvky. Nežádoucími příspěvky se rozumí příspěvky a komentáře:
 • nesouvisející s tématem reportáží nebo tímto webem
 • výslovně poškozující jiné osoby nebo subjekty
 • útočící na jiné osoby nebo subjekty
 • sprosté nebo jinak neslušné komentáře
 • zkomolené nebo jinak nesrozumitelné komentáře
 • protizákonné komentáře
 • komentáře v cizím jazyce
 • komentáře, které by svým obsahem mohly poškozovat zájem Městské části Praha 19 nebo internetové televize Kbely.tv
 • komentáře vyvolávající hádku
 • komentáře reklamního charakteru

Odsouhlasením těchto podmínek registrace návštěvník webu Kbely.tv prohlašuje, že se řádně seznámil s podmínkami registrace, splňuje podmínky pro účast v diskuzi na Kbely.tv a zavazuje se je dodržovat. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv měnit.

Přihlášení


Registrace

Odběr novinek

Top videa

Zobrazit: